Dr.Alper Akgül-PİYANO

Alper Akgül, 1981 yılında Ankara’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.1999 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı’na kabul edildi. Lisans eğitimi süresince Öğr. Gör. Aytaç Rzaguliyeva ile piano çalıştı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Programına yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi. Yüksek lisans eğitimi boyunca Doç.Dilek Batıbay ile piyano çalıştı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı’na kabul edildi. Burada Yrd .Doç .Dr Ayşen Katipoğlu ile piyano, Prof. Cana Gürmen ile deşifraj ve piyano eşliği üzerine çalıştı. 2006 yılında yüksek lisans tezini vererek mezun oldu. Yine aynı yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi Devlet konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalından mezun oldu. Alper Akgül 2004 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik eğitimi Bilim dalı’nda piyano eğitmeni ve koropetitör olarak,Özel İstanbul Güzel Sanatlar'da da piyano ve solfej öğretmeni olarak çalışmalarına devam etmektedir.